gallery/35
gallery/ltf_em3
gallery/itf_official_logo

Telefons: +371 26 016 184 (info latviešu valodā)

                +371 26 674 746 (инфо на русском языке)


E-pasts: skltcs@gmail.com


Liepājas iela 3b, Rīga, Āgenskalns

Sporta centrs 3b, 3.stāvā

gallery/clip_image004-3

Taekwon-do filozofija

Par cik Taekwon-do ir korejiešu cīņas māksla, tā filozofija lielā mērā ir saistīta ar korejiešu mentalitāti. Korejas tauta savas vēstures gaitā ne reizi nav uzbrukusi saviem kaimiņiem, un Taekwon-do cīņas māksla ir izmantojama tikai pašaizsardzībai un savu tuvinieku aizstāvēšanai. Taekwon-do filozofija balstās uz tādiem ētiskiem un garīgiem principiem kā - laipnība, godīgums, neatlaidība, paškontrole un gara spēks.

Tekvon-do principi (Tekvon-do Jungshin)

 

Tekvon-do ir saskaņā ar šādiem principiem:                                                                              
  • Pieklājība, laipnība (Ye Ui)
  • Godīgums, apzinīgums (Yom Chi)
  • Neatlaidīgums, nelokamība (In Nae)
  • Paškontrole (Guk Gi)
  • Nesatricināms gars (Baekjul Boolgool)
 
PIEKLĀJĪBA, LAIPNĪBA (Ye Ui)
Laipnība ir nerakstīts likums, ko aicina ievērot senie austrumu skolotāji cilvēka pilnveidei, un harmoniskākas sabiedrības izveidei. Ar laiku godbijība ir kļuvusi par nepieciešamu sastāvdaļu cilvēcei.
Sakārtojot savu raksturu, tie, kuri nodarbojās ar Тaekwon-do, ir jāpraktizē godbijības izpausmes tādā veidā iekļaujot tos kā obligātus elementus treniņa laikā:
1. Attīstīt savstarpējās cieņas garu
2. Kaunēties par saviem sliktajiem ieradumiem un samierināties ar citu sliktajiem ieradumiem
3. Būt pieklājīgam
4. Uzturēt taisnības un humānisma atmosfēru
5. Ievērot hierarhiju attiecības starp audzēkņiem un instruktoriem, iesācējiem un kvalificētiem sportistiem, vecākiem un jaunākiem
6. Uzvesties saskaņā ar pieņemto ētiku
7. Cienīt citu stāvokli
8. Attiecībās ar citiem būt godīgam un atvērtam
9. Atturēties no dāvanu pieņemšanas un dāvināšanas visos gadījumos, kad tas var būt izmantots pret jums.
 
 
GODĪGUMS, APZINĪGUMS (Yom Chi)

Katram cilvēkam ir jāspēj rast atšķirību starp meliem un patiesību, un savas netaisnības gadījumā ir jāvar to godīgi atzīt. Zemāk ir redzami daži piemēri, kur var novērot godīguma trūkumu:
 
1. Vārda un darbu nesaskaņa.
2. Centieni iegūt augstākas kvalifikācijas pakāpi ar necienīgiem paņēmieniem.
3. Sitienu spēka pārbaudījumos trauslāku priekšmetu izmantošana.

4. Centieni iegūt augstāku kvalifikācijas pakāpi, lai citu cilvēku acīs parādītu savu pārākumu.

 
 
NEATLAIDĪGUMS, NELOKAMĪBA (In Nae)
Viens no noslēpumiem, lai kļūtu par taekwon-do meistaru, ir neatlaidīga grūtību pārvarēšana.  Laime un veiksme bieži vien tiek tiem neatlaidīgākajiem. Lai kaut ko sasniegtu ir nepieciešams savā priekšā nospraust mērķi un neatlaidīgi tiekties to panākt. Konfūcijs ir teicis: „Kurš nav neatlaidīgs mazos darbos, reti, kad gūst uzvaru pār lieliem darbiem”.
 
 
 
PAŠKONTROLE (Guk Gi)
Pašsavaldība ir svarīga kā treniņu zālē, tā arī ikdienas dzīvē. Paškontroles zaudējums sparinga laikā var novest pie ļoti nopietnām sekām abiem pretiniekiem. Nesaticība kolektīvā parāda sliktu paškontroli.
Lao Dza ir teicis: „Spēcīgs ir tas, kurš spēj pārvarēt sevi, nevis citus”.
 
 
 
NESATRICINĀMS GARS (Baekjul Boolgool)
„Šeit atdusas trīssimt, izpildījuši savu pienākumu”. Šī vienkāršā epitāfija ir attiecināma uz vienu no lielākajiem varoņdarbiem cilvēces vēsturē. Leonīdass un 300 spartieši, nostājoties uz nāves ceļa pretī Kserksa kara pulkam, parādīja pasaulei, kaas ir gara nelokāmība. Tas, kurš apgūst taekwon-do ir jābūt godīgam un atklātam. Saskaroties ar netaisnību viņiem ir jārīkojas aktīvi, nekā nebaidoties, jāparāda nelokāmais gars neatkarīgi no tā, kas viņiem stājas pretī un cik daudz ir pretinieku.
Konfūcijs ir teicis: „Nenostāties taisnīguma aizsardzībā – parādīt gļēvumu”. Vēsture vairāk kārt ir apliecinājusi, ka tie, kas neatlaidīgi saskaņā ar savu nelokāmo garu ir panākuši savus mērķus, vienmēr ir guvuši panākumus.
Galvenais Taekwon-do mērķis – ar cilvēces spēku, taisnīgumu, gudrību, uzticību un garīgumu, veicināt labākas sabiedrības izveidi, kur valda miers un harmonija.


Nav vajadzības runāt par to, ka veiksme vai neveiksme trenējoties Teikvon-do ir atkarīga no tā, kā tas, kurš trennējas saprot vai pielieto praktiski šos principus, kas kalpo kā paraugs tiem, kas nopietni apgūst šo cīņas mākslas veidu. 

Tekvon-do zvērests

1. Es zvēru ievērot taekwon-do principus.
 
2. Es zvēru cienīt instruktorus un vecākos.
 
3. Es zvēru nekad neizmantot taekwon-do nekrietnu mērķu sasniegšanai.
 
4. Es zvēru būt brīvības un taisnīguma cīnītājs.
 
5. Es zvēru cīnīties par pasauli bez kara.
gallery/spirit_sub_title1
gallery/spirit_sub_title2
gallery/spirit_sub_title3
gallery/spirit_sub_title4
gallery/spirit_sub_title5
gallery/ltf_em3
gallery/itf_official_logo
gallery/logo_120_120
gallery/1_blue
gallery/lkf
gallery/delta
gallery/lmmaa logo
gallery/logo3_transparent
gallery/knpsa_logo
gallery/ltf_transparent

Mūsu draugi un sadarbības partneri