gallery/logo_ltcs_transparent
gallery/ltf_em3
gallery/itf_official_logo

EUR

gallery/4nx7bfqowdejfwr64nk1bwrz4nepb8qoi9ekfwra4nk1ymjy4ne7bfqow8ej9wr54nepbesouzejhee
gallery/apmaksa_ru

40 

45

50

50

10

25

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1 МЕСЯЦ

1 МЕСЯЦ

1 МЕСЯЦ

1 МЕСЯЦ

1 ЗАНЯТИЕ

1 ЗАНЯТИЕ

2x в неделю

2x в неделю

3x в неделю

3x в неделю

в группе

индивидуально

KIDS 4-5

KIDS 6-7;

НАЧИНАЮЩИЕ

(8+л.)

KIDS 6-7;

НАЧИНАЮЩИЕ

(8+ л.)

SPORTA GRUPA; AUGSTĀKAS SPORTISKĀS MEISTARĪBAS GRUPA

Tekvon-do

Kikbokss

Tekvon-do

Kikbokss

Tekvon-do

Tekvon-do

Kikbokss

Tekvon-do

Kikbokss

gallery/4nx7bfqowdejfwr64nk1bwrz4nepb8qoi9ekfwra4nk1ymjy4ne7bfqow8ej9wr54nepbesouzejhee

1. Apmaksa ir veicama ar pārskaitījumu uz SK "LTCS" kontu:

Biedrība "Sporta klubs LTCS"

Reģ Nr. 40008032822

AS SEB Latvijas Unibanka

Konta Nr.: LV28UNLA0055001342754

Maksājuma mērķis: Par mēnesis, vārds, uzvārds. Biedra naudas

 

2. Ir iespējams nodarbības apmaksāt skaidrā naudā pretī saņemot kvīti.