gallery/logo_ltcs_transparent
gallery/ltf_em3
gallery/itf_official_logo

EUR

gallery/4nx7bfqowdejfwr64nk1bwrz4nepb8qoi9ekfwra4nk1ymjy4ne7bfqow8ej9wr54nepbesouzejhee
gallery/apmaksa_ru

40 

45

50

50

10

25

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1 МЕСЯЦ

1 МЕСЯЦ

1 МЕСЯЦ

1 МЕСЯЦ

1 ЗАНЯТИЕ

1 ЗАНЯТИЕ

2x в неделю

2x в неделю

3x в неделю

3x в неделю

в группе

индивидуально

KIDS 4-5

KIDS 6-7;

НАЧИНАЮЩИЕ

(8+л.)

KIDS 6-7;

НАЧИНАЮЩИЕ

(8+ л.)

SPORTA GRUPA; AUGSTĀKAS SPORTISKĀS MEISTARĪBAS GRUPA

Tekvon-do

Kikbokss

Tekvon-do

Kikbokss

Tekvon-do

Tekvon-do

Kikbokss

Tekvon-do

Kikbokss

gallery/4nx7bfqowdejfwr64nk1bwrz4nepb8qoi9ekfwra4nk1ymjy4ne7bfqow8ej9wr54nepbesouzejhee

1. Apmaksa ir veicama ar pārskaitījumu uz SK "LTCS" kontu:

Biedrība "Sporta klubs LTCS"

Reģ Nr. 40008032822

AS SEB Latvijas Unibanka

Konta Nr.: LV28UNLA0055001342754

Maksājuma mērķis: Par mēnesis, vārds, uzvārds. Biedra naudas

 

2. Ir iespējams nodarbības apmaksāt skaidrā naudā pretī saņemot kvīti.

Lai uzsāktu nodarbības, nepieciešams uzrādīt ģimenes ārsta zīmi, kas ļauj nodarboties ar sportu. Sākot ar 10 gadu vecumu nepieciešama padziļināta sporta dispanserizācija.