Pieteikties

Uzņemšana Latvijas Tekvon-do Centrālā skolā

Latvijas Tekvon-do Centrālā Skola aicina bērnus un jauniešus pieteikties tekvon-do vai kikboksa nodarbībām. LTCS uzņemšanas sezona caurvij visu gadu, aicinot gan zēnus, gan meitenes uz tekvon-do nodarbībām sākot ar 4 gadu vecumu un kikboksa nodarbībām sākot ar 8 gadu vecumu. LTCS piedāvā treniņu grupas un individuālos kā zēniem tā meitenēm.

Uzmanību! Pirms piesakies, obligāti jāapmeklē izmēģinājuma treniņš!

Pievienojieties izmēģinājuma treniņam:

Ievāktā personas informācija tiek izmantota Skolas un LTF saziņai ar Klientu un netiek nodota trešajām personām bez Klienta atļaujas